CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG
Mã số thuế : 3700 706 773 
Lô A-3F-CN, KCN Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương